Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Doradztwo indywidualne

Doradztwo indywidualne to usługa skierowana do inwestorów indywidualnych, mająca na celu pomoc w efektywnym zarządzaniu inwestycjami. Doradzamy w wyborze odpowiednich instrumentów inwestycyjnych, które odpowiadają profilowi ryzyka i celom inwestycyjnym klienta.

Branże

Doradztwo indywidualne obejmuje inwestycje w instrumenty z rynku kapitałowego, energetykę odnawialną, głównie projekty RTB oraz gotowe farmy PV, nowe technologie, w tym kryptowaluty oraz dobra luksusowe.

Rynek Kapitałowy

Rynek kapitałowy to miejsce, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi, oferując inwestorom możliwości dywersyfikacji portfela i wzrostu wartości ich inwestycji. Jest to przestrzeń umożliwiająca transfer kapitału i tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych, zarówno dla indywidualnych inwestorów, jak i instytucji.

8 (Demo)
Energetyka odnawialna

Transformacja energetyczna, jaka ma miejsce w Polsce i Europie stwarza wiele możliwości inwestycyjnych. Od krótkoterminowych inwestycji kupna projektu do gotowej farmy PV, dzięki której można czerpać regularne i długoterminowe zyski ze sprzedaży prądu.

Nowe technologie

Rozwój nowych technologii otwiera inwestorom szereg nowych okazji inwestycyjnych. Na nowych trendach, ale o silnych fundamentach można wiele zyskać.

8 (Demo)
Dobra luksusowe

Inwestowanie w kamienie i metale szlachetne nie musi kończyć się na zakupie w mennicy. Inwestować również można w bezpośrednią produkcję biżuterii.

Produkty

1-2 zdania ogólne

Joint Venture

Joint Venture to forma współpracy biznesowej, w której co najmniej dwa podmioty łączą siły, zasoby i kompetencje, aby realizować wspólne projekty. Dzięki tej formie współpracy można osiągnąć efekt synergii oraz ograniczyć ryzyko.  

Udziały w SPV

SPV, to specjalistyczna jednostka prawna utworzona do realizacji określonego projektu inwestycyjnego, izolująca ryzyko i optymalizująca zarządzanie aktywami.

Pożyczki celowe

Forma inwestycyjna polegająca na pożyczaniu pieniędzy na konkretne cele pod zabezpieczenie środków trwałych, nieruchomości lub udziałów. Pożyczki mają ustalone oprocentowanie oraz czas trwania. Instrument funkcjonuje w dwie strony, ponieważ można pieniądze pożyczyć drugiej stronie lub otrzymać.

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe, czyli akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne, są kluczowymi instrumentami finansowymi na rynkach kapitałowych, umożliwiającymi inwestorom uczestnictwo w finansowaniu przedsiębiorstw. Odpowiednio wyselekcjonowane zapewniają dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne to usługa inwestycyjna skrojona pod indywidualne preferencje inwestora. Może obejmować instrumenty ogólnodostępnego rynku publicznego, jak również mniej dostępnego rynku prywatnego.

Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe, które umożliwiają inwestorom indywidualnym uczestnictwo w inwestycjach, które mogłyby być inaczej niedostępne lub wymagać znacznych środków finansowych.

W jaki sposób pracujemy?
Krok 1 - Temat
Wybierz interesujący cię temat konsultacji.
Krok 2 - Ekspert
Przypiszemy eksperta z danej dziedziny i potwierdzimy termin spotkania.
Krok 3 - Konsultacje
Odbywasz merytoryczne konsultacje z ekspertem na interesujący cię temat.
Krok 4 - Wnioski
Otrzymujesz podsumowanie spotkania z analizą i dalszym planem działania.
Porozmawiaj z Ekspertem

Chcesz wiedzieć więcej i poznać szczegóły możliwości ekskluzywnych inwestycyjnych? Umów się na spotkanie z naszym ekspertem.

Prosty formularz kontaktowy
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twoje dane