Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]
Infrastruktura i środowisko
DIS
Fundusz spójności
 • Siechnice

  Siechnice

  Gminne składowisko odpadów w Sulęcinie (gm.Siechnice) zamknięte zostało z końcem 2010 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,13 ha.

 • Sobótka

  Sobótka

  Gminne składowisko odpadów w Strzegomianach (gm.Sobótka) zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,27 ha.

 • Ziębice

  Ziębice

  Gminne składowisko odpadów w Ziębicach zamknięte zostało z końcem 2006 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 4,98 ha.

 • Mietków

  Mietków

  Gminne składowisko odpadów w Stróży (gm.Mietków) zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 0,88 ha.

 • Polanica Zdrój

  Polanica Zdrój

  Gminne składowisko odpadów w Polanicy Zdroju zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 2,35 ha.

 • Sulików

  Sulików

  Gminne składowisko odpadów w Sulikowie zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,08 ha.

 • Zgorzelec

  Zgorzelec

  Gminne składowisko odpadów w Jędrzychowicach (gm.Zgorzelec) zamknięte zostało z końcem listopada 2001 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 4,57 ha.

 • Bystrzyca Kłodzka

  Bystrzyca Kłodzka

  Gminne składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej zamknięte zostało z końcem 2008 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 3,66 ha.

 • Przemków

  Przemków

  Gminne składowisko odpadów w Przemkowie zamknięte zostało z końcem 2011 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,27 ha.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. została utworzona na potrzeby realizacji Projektu "Rekultywacji dolnośląskich

składowisk odpadów komunalnych". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europjeską w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś "Gospodarka odpadami i ochronapowierzchni ziemi",

działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych".

Zobacz więcej

 

 

 

Aktualności (więcej aktualności)

Ważna informacja

Ważna informacja

Szanowni Państwo, Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o załatwianie wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki pod numerem telefonu: 885-020-295 oraz adresem e-mail: sekretariat@dis.org.pl.    Z poważaniem, Marta Wcisło

Czytaj cały

Zmiana siedziby Spółki DIS

Zmiana siedziby Spółki DIS

Informujemy, że z dniem 01.08.2019 r. siedziba Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o.o. została przeniesiona na Aleję Kasztanową 3a-5, II piętro, pokój 207, 53 – 125 Wrocław.

Czytaj cały

 

O projekcie

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z .o.o. została utworzona na potrzeby realizacji Projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” (Numer projektu: POIS.02.01.00-00-007/13). Nadrzędnym celem Projektu jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, który zostanie osiągnięty poprzez rekultywację składowisk odpadów komunalnych na terenie 9 gmin, położonych na terenie województwa dolnośląskiego, tj:

1) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Sulikowie,

2) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Polanicy Zdrój,

3) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Bystrzycy Kłodzkiej,

4) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Ziębicach,

5) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Stróży (gm. Mietków),

6) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Strzegomianach (gm. Sobótka),

7) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Sulęcinie (gm. Siechnice),

8) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Przemkowie,

9) Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec),

oraz przywrócenie walorów krajobrazowych terenom składowisk poprzez nasadzenia i nasiania roślinności. W ten sposób zapewniona zostanie reintrodukcja gatunków pożądana na tych terenach.

Składowiska odpadów - śmieci, także nieczynne, stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska, ponieważ mogą wciąż emitować niebezpieczne substancje do wszystkich jego komponentów. Dlatego nadrzędnym celem Projektu jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Składowiska przewidziane do rekultywacji zostały zamknięte i zaprzestano przyjmowania do nich odpadów. Obecnie prowadzone prace rekultywacyjne polegają na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, zapewnieniu odgazowania złoża, uszczelnieniu przed migracją wód opadowych.

Na zrekultywowanych składowiskach 9 gmin zostaną posadzone rośliny oraz powstaną ścieżki edukacyjne, do których dostęp będą mieli mieszkańcy lokalnych społeczności i wszyscy zainteresowani.

Celem utworzenia ścieżek edukacyjnych jest prowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami ukierunkowanej między innymi na działania ograniczające powstawanie odpadów, ponowne ich użycie i inne metody przywracania wartości odpadom.

Partnerzy

POiS Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu DAWG Sulików Ziębice Sobótka Mietków Zgorzelec Przemków Polanica Zdrój SIECHNICE-herb.gif Bystrzyca-herb.jpg
Facebook - kliknij, aby otworzyć i zamknąć